Regulamin

§1

Regulamin został opublikowany dnia 30 marca 2019 r.
Określa on zasady korzystania z Serwisu, zamieszczonego na stronie internetowej https://bankowe.net/

§2 Definicje

a) Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie https://bankowe.net/
b) Administratora – Administratorem i właścicielem serwisu jest XULOCK Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 85/87/8 90-057 Łódź, Polska, KRS: 0000678205 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
c) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem https://bankowe.net/regulamin
d) Użytkownik – Osoba korzystająca z serwisu https://bankowe.net/
i) Przetwarzanie danych osobowych ¬- jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§3 Postanowienia ogólne

1. Dostęp do materiałów prezentowanych przez administratora jest bezpłatny. Administrator posiada prawa autorskie do strony internetowej i prezentowanych na niej treściach.
2. Zakazanym jest kopiowanie, czy też publikowanie materiałów dostępnych na stronie internetowej.

§4 Treść serwisu

1. Serwis pełni funkcję informacyjną na temat najlepszych kont osobistych. W tym celu administrator udostępnia na stronie internetowej oferty najlepszych kont bankowych.
2. Każdy użytkownik ma możliwość kontaktu z administratorem za pomocą zakładki kontakt. Aby użytkownik mógł skontaktować się z administratorem musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
3. Administrator będzie udzielał odpowiedzi w sprawie prywatnych kont, które jego zdaniem są najlepsze na rynku.
4. Świadczone usługi przez administratora są bezpłatne.

§ 5 Kontakt z administratorem

Każdy użytkownik celem kontaktu z administratorem musi wypełnić formularz kontaktowy.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za wybór przez Użytkownika konta bankowego, a w szczególności powstałe z tego tytułu straty.
2. Przedstawione w Serwisie informacje są wyłącznie opinią Administratora.

Polityka prywatności

1. Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
2. Administratorem serwisu jest XULOCK Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 85/87/8 90-057 Łódź, Polska, KRS: 0000678205 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Dane osobowe, które są przetwarzane to:
¬- E¬-mail, który został udostępniony przez użytkownika w formularzu kontaktowym.
– Imię i nazwisko, które zostały udostępnione w formularzu kontaktowym.
– Adres IP, o ile w danych okolicznościach stanowi dane osobowe.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania adresu e-mail spowodouje, że administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na wiadomość.
5. Dane osobowe administrator będzie przechowywał przez okres 3 lat, po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte.
6. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Administrator przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną polegających na konkcie z użytkownikami tj. na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Definicje użyte w regulaminie stosuje się wprost do polityki prywatności.
9. Adres e-mail oraz imię i nazwisko są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem serwisu w zakresie skierowanej do administratora wiadomości.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.

Ciasteczka

1. Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych , poprawy funkcjonalności serwisu oraz wyświetlania reklamy dostosowanej do Twoich potrzeb. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość wyświetlania reklam, którymi możesz być zainteresowany.
2. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3. Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

Regulamin i Polityka Prywatności